Grupa Expert

Boryszew Erg

Po zakończeniu działań wojennych w styczniu 1945 roku rozpoczyna się odbudowa fabryki. Zostaje wznowiona produkcja cementów dentystycznych i środków farmaceutycznych, a zamiast prochu zaczęto wytwarzać eter do narkozy, alkohol amylowy i olejki kosmetyczne.
W dniu 24 października 1947 roku fabryka została przejęta przez Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego, a następnie weszła w skład Zjednoczenia Zakładów Suchej Destylacji Drewna. Wiązało się to z uruchomieniem produkcji płynu hydraulicznego i przeciwmroźnego do chłodnic samochodowych oraz technicznego kwasu mlekowego przy jednoczesnym zaprzestaniu produkcji alkoholu etylowego.
W 1950 roku fabryka zmienia nazwę na Zakłady Farmaceutyczne BORYSZEW i została przejęta przez Centralny Zarząd Przemysłu Farmaceutycznego. Lata pięćdziesiąte były okresem bardzo intensywnego rozwoju zakładu. Uruchomiono produkcję płytek podłogowych PCV, rozpuszczalników, stearynianów metali, kleju lateksowego i klejów polioctanowych. Następuje likwidacja produkcji farmaceutycznej, cementów dentystycznych oraz olejków kosmetycznych. W tym okresie o kierunku rozwoju przedsiębiorstwa decydowała możliwość zdobycia urządzeń produkcyjnych. Lata sześćdziesiąte stały się okresem rozwoju produkcji środków pomocniczych do przetwórstwa tworzyw sztucznych, co zapoczątkowało obecny profil produkcyjny.
Po zmianie w 1971 roku nazwy przedsiębiorstwa na Zakłady Tworzyw Sztucznych BORYSZEW – ERG i przejęciu go przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych ERG notuje się intensywny rozwój przetwórstwa tworzyw sztucznych. Asortyment produkowanych wyrobów powiększał się wraz z intensywnym rozwojem firmy.
W roku 1992 w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego BORYSZEW ERG powstała Spółka Akcyjna BORYSZEW S.A. o 100% udziale kapitału prywatnego. Od maja 1996 roku akcje Spółki Boryszew S.A. znajdują się w publicznym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych.
W 1999 roku Boryszew, oferujący szeroką gamę produktów z branży pozyskał inwestora strategicznego – Pana Romana Karkosika. Nowy akcjonariusz zapoczątkował dynamiczny rozwój spółki. Przejęcia przedsiębiorstw produkcyjnych z branży połączone z ich restrukturyzacją, fuzje oraz organiczny wzrost sprzedaży spółek Grupy przyczyniły się do znacznej poprawy wyników, którą docenili inwestorzy poprzez wzrost kursu akcji na GPW. W ciągu kilku lat powstała jedna z największych Grup chemicznych w Polsce.
W roku 2005 zarejestrowano połączenie Boryszewa SA z dwiema dużymi spółkami – producentem poliestrów Elaną SA w Toruniu oraz wytwarzającą tlenki cynku i ołowiu Hutą Oława SA, a od grudnia 2005 roku Zakład produkcyjny w Sochaczewie funkcjonował jako Boryszew SA Oddział Boryszew w Sochaczewie.
W lipcu 2007 r. podjęto decyzję o wyodrębnieniu działalności Oddziału Boryszew w formie nowej spółki akcyjnej. W dniu 23 lipca 2007 roku zawiązana została Spółka Akcyjna pod nazwą Boryszew ERG SA w organizacji, której 100% akcji należy do Boryszewa SA. W dniu 31 sierpnia 2007 roku do nowej Spółki aportem wniesiony został majątek Oddziału Boryszew.

www.sochaczew.boryszew.com.pl