Masz pytania


Polityka Prywatności RODO

Kto jest administratorem Państwa  danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA GE Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą

przy ul. św. Brata Alberta 16, 36-100 Kolbuszowa, NIP 814-168-92-84 ( dalej GRUPA GE).

Dane kontaktowe administratora, adres mail:ksiegowosc@zet-bud.com , tel.665 587 127

Cel przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy zawartej między Państwem a Administratorem dla której wykonania przetwarzanie danych jest niezbędne. Państwa dane są nam potrzebne między innymi do:

  • zawarcia  i wykonania umowy, kontaktowanie się  w związku z jej realizacją, zapewnienia Państwu obsługi posprzedażowej (art.6 ust.1 litera b RODO)
  • rozpatrywania reklamacji (art.6 ust.1litera c RODO)
  • przetwarzania w celu rozliczeń podatkowych i finansowych(art.6 ust.1 litera c RODO)
  • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową ( art.6 ust.1 litera f RODO)
  • prowadzenia działań handlowo- marketingowych, w tym przesyłania na Państwa adres e-mail ofert naszych produktów, promocji, nowości, na podstawie  wcześniej udzielonej zgody.   (art.6 ust1 litera a RODO)

Uprawnienia związane z Państwa danymi

Podanie  danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Skutkiem ich nie podania  będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Dane osobowe

Administrator w celu realizacji umowy ,przetwarza  następujące dane osobowe:

(imię i nazwisko lub nazwę a także adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby firmy  również adres dostawy ( jeśli jest inny) Ponadto numer telefonu wraz z adres e-mail oraz numerem NIP ( w przypadku działalności gospodarczej)

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez naszych pracowników. Dane przekazujemy podmiotom, których udział jest niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy.  Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podst. zawartych umów. Dane osobowe nie  przekazujemy do państw  poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz możemy przekazać organom publicznym, instytucjom uprawnionym do żądania dostępu na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy zobowiązani do przechowywania i przetwarzania dokumentów zawierających dane przez czas trwania umów, ich wykonania oraz obsługi posprzedażowej, reklamacyjnej i  spraw  podatkowo- rachunkowych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na przykład w celach marketingowych.

Państwa dane są przetwarzane do momentu jej wycofania.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego który zajmuje się ochroną danych osobowych.

Postanowienia końcowe

Wszelkie zapytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności należy zgłaszać bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych.